Εγγραφή στο σύνδεσμο

– Δικαίωμα εγγραφής

Τα (τακτικά) μέλη χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Τα τακτικά μέλη εταριών που έχουν στον σκοπό τους την εισαγωγή ή παραγωγή ΗΤ και των παρελκόμενων αυτού και τα (τακτικά) μέλη δεν έχουν στον σκοπό τους την εισαγωγή ή παραγωγή ΗΤ και των παρελκόμενων αυτού αλλά μόνο την εμπορία.

Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση αφορά μόνον την διαφοροποίηση του ποσού της μηνιαίας συνδρομής των και δεν επηρεάζει άλλα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους. Εάν στην πορεία απολέσουν την ιδιότητά τους αυτή (Τακτικό μέλος), ή η εταιρία της οποίας είναι διαχειριστές παύσει την λειτουργία της, αυτομάτως και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις, διαγράφονται από τακτικά μέλη και εγγράφονται στους φίλους της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε τον Κώδικα Δεοντολογίας και το Καταστατικό.

– Διαδικασία εγγραφής:

Για την εγγραφή νέου μέλους:

1)-Υποβολή έντυπης έγγραφης Αίτησης-Δήλωσης για απλά καταστήματα και νομιμοποιητικά έγγραφα του υποψηφίου μέλους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΕΠΑ. Την αίτηση για απλά καταστήματα μπορείτε να την βρείτε εδώ.

-Υποβολή έντυπης έγγραφης Αίτησης-Δήλωσης για παραγωγούς και νομιμοποιητικά έγγραφα του υποψηφίου μέλους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΕΠΑ. Την αίτηση για παραγωγούς μπορείτε να την βρείτε εδώ.

2)Η αίτησή σας θα μεταβιβαστεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ακολουθεί ενημέρωση έγγραφης απόφασης για την έγκριση ή μη.

3)Καταβολή ετήσιας συνδρομής.

-Οφέλη μελών:

  • Συμμετοχή στις δράσεις του Συνδέσμου
  • Ενημέρωση για τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς τεχνικές, νομοθετικές και ερευνητικές εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο
  • Συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης, σεμινάρια, webinars, ημερίδες
  • Παροχή συστήματος συλλογής πληροφοριών (Powered by Sustchem Α.Ε)