Οργανωτική Δομή

Ο Σύνδεσμος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελούν οι :

  • Παναγιωτόπουλος Πάνος (Πρόεδρος)
  • Νίνος Ηλίας (Αντιπρόεδρος)
  • Παπαλαζάρου Αναστάσιος (Γραμματέας)
  • Μπερτζώλης Φώτης (Ταμίας)
  • Ξύλος Παντελής (Μέλος)