Οργανωτική Δομή

Ο Σύνδεσμος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελούν οι :

  • Παναγιωτόπουλος Πάνος (Πρόεδρος)
  • Νεκτάριος Ζαφείρης (Αντιπρόεδρος)
  • Ηλίας Νίνος (Γραμματέας)
  • Σταύρος Δανάς (Ταμίας)
  • Αναστάσιος Παπαλαζάρου (Αναπληρωτής Γραμματέας)

Αναπληρωματικά Μέλη

  • Σπύρος Τσιμούρης
  • Γιώργος Αραπατσάκος