Αναλύοντας τα δεδομένα γιατί το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι πιο ασφαλές από το κανονικό τσιγάρο.