Άρθρο από το Βασιλικό Κολλέγιο Ψυχιάτρων της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας

Δήλωση Θέσης για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τις συσκευές ατμίσματος

Οι ψυχίατροι της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας επιδοκιμάζουν το άτμισμα

Το Κολλέγιο Ψυχιάτρων της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας (RANZCP) υποστηρίζει τη διαθεσιμότητα συσκευών ατμίσματος με τη χρήση νικοτίνης ως καταναλωτικών προϊόντων για Αυστραλούς καπνιστές που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα.

Στην πρώτη Δήλωση Θέσης σχετικά με το κενό, η RANZCP, η επαγγελματική οργάνωση των ψυχιάτρων στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, υποστηρίζει τη νομιμοποίηση της νικοτίνης για το άτμισμα μαζί με κανονισμούς που να είναι ανάλογοι με το επίπεδο κινδύνου.

Σύμφωνα με το RANZCP,

“Οι άνθρωποι που ζουν με ψυχικές ασθένειες έχουν υψηλά ποσοστά καπνίσματος, καπνίζουν πιο έντονα και έχουν μεγαλύτερη δυσκολία να διακόψουν. Το κάπνισμα είναι η κύρια αιτία για την εύθραυστη υγεία και τη θνησιμότητα που βάλλουν τα άτομα αυτής της ομάδας”.

Το άτμισμα μπορεί να έχει ιδιαίτερο όφελος για αυτή την ομάδα, καθώς παρέχει έναν λιγότερο επιβλαβή τρόπο για την παροχή νικοτίνης στους καπνιστές που αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να σταματήσουν το κάπνισμα. Τα ποσοστά καπνίσματος σε άτομα με σοβαρή ψυχική ασθένεια δεν έχουν μειωθεί τα τελευταία 20 χρόνια.

Παρόλο που “το επίπεδο κινδύνου είναι πιθανό να είναι πολύ μικρότερο από το κάπνισμα κανονικών τσιγάρων, το Κολλέγιο αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ορισμένες αβεβαιότητες και χρειάζεται περισσότερη έρευνα. Εν τω μεταξύ, όμως, λέει:

“Αυτό δεν δικαιολογεί τη δέσμευση αυτού, που σύμφωνα με τα παρόντα στοιχεία είναι ένα προϊόν χαμηλότερου κινδύνου για όσους είναι ήδη καπνιστές, ενώ παράλληλα επιζητούνται τέτοια δεδομένα”.

Το Κολλέγιο αναγνωρίζει ότι τα ποσοστά καπνίσματος στην Αυστραλία δεν έχουν μειωθεί πρόσφατα για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες και ότι “η μείωση της βλάβης του καπνίσματος αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο κάθε πλαισίου πολιτικής που στοχεύει στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της υγείας για όσους καπνίζουν”.

Το Κολλέγιο υποστηρίζει τη δυνητική χρήση του ατμίσματος της κάνναβης καθώς και του καπνού ως έναν τρόπο για τη μείωση της βλάβης σε εκείνους που επιθυμούν να συνεχίσουν να τα χρησιμοποιούν.

Η Δήλωση σημειώνει τα αυξανόμενα αποδεικτικά στοιχεία για την επιτυχία του ατμίσματος στο εξωτερικό. Τα αποτελέσματα από έρευνες μεγάλου πληθυσμού και κλινικές δοκιμές είναι ενθαρρυντικά. Επίσης, “τα ποσοστά καπνίσματος εξακολουθούν να μειώνονται μεταξύ των νέων σε χώρες που έχουν ευρεία πρόσβαση στα ατμιστικά προϊόντα … που συμπίπτουν με τα συνεχιζόμενα ποσοστά απόρριψης του καπνίσματος από τους νέους”.

Κανονισμοί

Το Κολλέγιο συνιστά κανονισμούς οι οποίοι να είναι ανάλογοι του χαμηλού κινδύνου του ατμίσματος να επιτρέπουν στους ανθρώπους να έχουν κατάλληλη πρόσβαση με λογικό κόστος:
– Με εξαίρεση από το Πρότυπο των Δηλητηρίων, η νικοτίνη θα πρέπει να διατεθεί ως καταναλωτικό προϊόν για άτμισμα
– Ελάχιστη φορολόγηση, για να ενθαρρυνθεί το πλεονέκτημα σε σχέση με τα προϊόντα καπνού
– Πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας
– Οριοθέτηση ελάχιστης ηλικίας πώλησης
– Κατάλληλοι περιορισμοί στη διαφήμιση και την προβολή
– Περαιτέρω έρευνα

Πηγή: https://athra.org.au/australian-and-new-zealand-psychiatrists-endorse-vaping/?fbclid=IwAR3_r-eD7ubFtoWhtcfTZbCDVzexQBhgUd26TlGrQYz-wDXXrelZMELBH0g