Εφημερίδα για την Υγεία των Εφήβων

Μέθοδοι

Διεξήχθη μια έρευνα μακράς διάρκειας που αφορούσε 1152 άτομα ηλικίας 11 με 18 ετών με σημείο αναφοράς τον Απρίλιο του 2016 και παρακολούθηση από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο του 2016. Τα μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης και οι αναλύσεις αιτιώδους μεσολάβησης αξιολόγησαν αν: πρώτον, ανάμεσα σε μια ομάδα αναφοράς ατόμων που δεν έχουν καπνίσει ποτέ (n=923), η περιστασιακή χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου και η κλιμάκωση της σχετίζονται με την έναρξη του καπνίσματος (αν κάπνισαν έστω και μια φορά κατά την παρακολούθηση) και δεύτερον, ανάμεσα σε μια ομάδα αναφοράς ατόμων που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ ηλεκτρονικό τσιγάρο(n=1020), το κάπνισμα και η κλιμάκωσή του σχετίζονται με την έναρξη της χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου(αν έκαναν έστω και μια φορά χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου κατά την παρακολούθηση).

Αποτελέσματα

Αρχικά, το 19.8% ήταν περιστασιακοί καπνιστές και το 11.4% ήταν περιστασιακοί χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου. Οι ερωτηθέντες που ήταν περιστασιακοί χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου (έναντι σε αυτούς που δεν έχουν κάνει ποτέ χρήση, 53% έναντι σε 8%, αναλογία πιθανότητας [OR] = 11,89, διάστημα εμπιστοσύνης 95% [CI] = 3,56-39,72) και όσοι κλιμάκωσαν τη χρήσης τους στο ηλεκτρονικό τσιγάρο (έναντι σε αυτούς που δεν την κλιμάκωσαν, 41% έναντι σε 8%, OR = 7.89, 95% CI = 3.06-20.38) ήταν πιο πιθανό να ξεκινήσουν το κάπνισμα. Οι ερωτηθέντες που ήταν περιστασιακοί καπνιστές (έναντι σε άτομα που δεν κάπνισαν ποτέ, 32% έναντι σε 4%, OR = 3,54, 95% CI = 1,68-7,45) και όσοι κλιμάκωσαν το κάπνισμα (έναντι σε αυτούς που δεν το έκαναν, 34% έναντι σε 6%, OR = 5,79 , 95% CI = 2,55-13,15) ήταν πιθανότερο να ξεκινήσουν τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου. Υπήρχε άμεση επίδραση της περιστασιακής χρήσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου στην εκκίνηση του καπνίσματος (OR = 1.34, 95% CI = 1.05-1.72), και το περιστασιακό κάπνισμα στο ξεκίνημα του ηλεκτρονικού τσιγάρου (OR = 1.08, 95% CI = 1.01-1.17). Η κλιμάκωση της χρήσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου και του καπνίσματος, αντίστοιχα, δε μεσολαβούν σε αυτά τα αποτελέσματα.

Αποτελέσματα

Ανάμεσα στους νέους ανθρώπους στη Μεγάλη Βρετανία, η περιστασιακή χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου συνδέεται με την έναρξη του καπνίσματος και το περιστασιακό κάπνισμα σχετίζεται με την έναρξη του ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Πηγή: http://www.jahonline.org/article/S1054-139X(17)30903-5/abstract