Η χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων από νέους ανθρώπους.

Οι πληροφορίες προήλθαν από πέντε έρευνες μεγάλης κλίμακας με διαφορετικά σχέδια και στρατηγικές δειγματοληψίας που διεξήχθησαν μεταξύ του 2015 και του 2017. Την Έρευνα Πολιτικής για το Κάπνισμα στους Νέους, αυτή από το Δίκτυο Ερευνών για την Υγεία στα Σχολεία της Ουαλίας, δυο έρευνες από την Δράση για το Κάπνισμα και την Υγεία (ASH) και τον φορέα Απαλλαγμένη από τον καπνό Νεολαία της Μεγάλης Βρετανίας και τέλος την έρευνα των Σχολείων της Σκωτίας για τον Τρόπο ζωής των Εφήβων και τη Χρήση Ουσιών.

Αθροιστικά, αυτές οι έρευνες συγκέντρωσαν στοιχεία από περισσότερους από 60.000 νέους. Τα στοιχεία για το 2015/16 για τα άτομα ηλικίας 11-16 ετών είναι:
H χρήση καπνού μία φορά κυμάνθηκε από 11% ως 20%, το τακτικό κάπνισμα (τουλάχιστον εβδομαδιαία) μεταξύ 1% και 4%.
Για μια φορά χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου το ποσοστό είναι 7% ως 18%, τακτική χρήση (τουλάχιστον εβδομαδιαία) 1%-3%.
Για άτομα που δεν κάπνιζαν ποτέ, η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου μια φορά κυμάνθηκε από 4% ως 10% και η τακτική χρήση από 0.1% ως 0.5%
Ανάμεσα σε τακτικούς καπνιστές η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου μία φορά κυμαίνεται σε ποσοστό 67% ως 92% και η τακτική χρήση 7% ως 38%.
Οι έρευνες της ASH έδειξαν αύξηση στην επικράτηση της άπαξ χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου από 7% το 2016 σε 11% το 2017, αλλά η επικράτηση στην τακτική χρήση δεν άλλαξε παραμένοντας στο 1%.
Οι έρευνες σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν ένα σταθερό μοτίβο: οι περισσότεροι πειραματισμοί ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν μετατρέπονται σε τακτική χρήση και τα επίπεδα τακτικής χρήσης σε νέους που δεν καπνίζουν ποτέ παραμένουν πολύ χαμηλά.

Πηγή: http://www.mdpi.com/1660-4601/14/9/973