Ιατρός στην Ισλανδία δηλώνει: το άτμισμα εξαλείφει το κάπνισμα στην Ισλανδία

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, 35.000 Ισλανδοί ή το 14% του πληθυσμού της χώρας κάπνιζαν το 2014. Μέχρι το 2017, ο αριθμός αυτός έπεσε στους 22.000 Ισλανδούς καπνιστές ή το 9% του πληθυσμού. Αυτή η μείωση κατά 40% στο κάπνισμα συνδέεται με την αύξηση του αριθμού των χρηστών ηλεκτρονικού τσιγάρου που αντιστοιχούν στις 20.000 άτομα, γεγονός που έχει μειώσει την αγορά τσιγάρων κατά 50% από το 2008 ως το 2017.

Αναμφισβήτητα, μέρος της επιτυχίας που είχε το άτμισμα στον τομέα της δημόσιας υγείας στην Ισλανδία, είναι το γεγονός ότι η χώρα δεν επέβαλε επιβαρυντικούς κανονισμούς για τη βιομηχανία, που να αφορούν το περιεχόμενο νικοτίνης, τις πωλήσεις ή τη διανομή. Ενώ ένα νομοσχέδιο που επιδίωκε την καθιέρωση μέγιστων ορίων νικοτίνης και εισήχθη πέρυσι, απέτυχε να αποκτήσει την απαραίτητη συγκατάθεση για να γίνει νόμος.

Τα αξιοσημείωτα αποτελέσματα της Ισλανδίας σε οφέλη για τη δημόσια υγεία από το άτμισμα είναι, σύμφωνα με την επιστημονική συναίνεση από ομάδες όπως οι Εθνικές Ακαδημίες Επιστήμης, Μηχανικής και Ιατρικής, μια βιώσιμη στρατηγική για τη μείωση των βλαβών και την διακοπή του καπνίσματος όπως επίσης και με τον οργανισμό Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας ο οποίος έχει επανειλημμένα πάρει ευνοϊκή θέση υπέρ του ατμίσματος, ως εναλλακτική μειωμένης βλάβης σε σχέση με το κάπνισμα και που προχωρά ακόμα παραπέρα, προτρέποντας τα νοσοκομεία να πωλούν ατμιστικά προϊόντα και να επιτρέπουν τη χρήση τους μέσα και γύρω από τις εγκαταστάσεις τους.

Εν τω μεταξύ, αυξάνεται η αντίθεση με την οδηγία για τα προϊόντα καπνού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TPD 2), διότι η οδηγία όχι μόνο δεν είναι αποτελεσματική ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό της αλλά στην πραγματικότητα αντιβαίνει στα συμφέροντα της δημόσιας υγείας.

Πηγή: https://vapenews.com/vape-news/doctor-vaping-wiping-smoking-iceland/