Ηλεκτρονικό Τσιγάρο – Φορολογία

Το εκτελεστικό μέλος της ΕΕ δήλωσε ότι θα επανεξετάσει την κατάσταση στην επόμενη τακτική έκθεση σχετικά με τη φορολογία του καπνού που προβλέπεται να εκδοθεί το 2019.

Υπό το πρίσμα της μετατόπισης της αγοράς καπνού από τον παραδοσιακό καπνό, που οφείλεται στην άνοδο νέων προϊόντων όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα αποκαλούμενα “προϊόντα θέρμανσης και όχι καύσης του καπνού”, καθώς και τις νέες εξελίξεις στο παράνομο εμπόριο καπνού, το Συμβούλιο της ΕΕ ζήτησε από το εκτελεστικό όργανο τον Μάρτιο του 2016 να υποβάλει πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας περί ειδικών φόρων κατανάλωσης καπνού.

Η εν λόγω νομοθεσία καθορίζει εναρμονισμένους κανόνες για τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα καπνά σε επίπεδο ΕΕ.

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και άλλα καινοτόμα προϊόντα καπνού δεν καλύπτονται σήμερα από την οδηγία και τα κράτη μέλη ζήτησαν από την Επιτροπή να διενεργήσει μελέτη για να διερευνήσει τη δυνατότητα επιβολής ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, λόγω έλλειψης επαρκών πληροφοριών, δεν πρέπει να επιβληθεί ειδικός φόρος κατανάλωσης ούτε στα ηλεκτρονικά τσιγάρα ούτε στα νέα προϊόντα καπνού.

Περιορισμένες πληροφορίες

Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, η Επιτροπή τόνισε ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες ήταν περιορισμένες και, ως εκ τούτου, ήταν δύσκολο να γίνουν προβλέψεις για τη μελλοντική εξέλιξη της αγοράς.

Το εκτελεστικό μέλος της ΕΕ επεσήμανε ότι υπήρχαν αρκετές απόψεις σχετικά με τις επιπτώσεις των ηλεκτρονικών τσιγάρων στην υγεία καθώς και την κατάλληλη φορολογική τους μεταχείριση.

“Από την άποψη της υγείας, πρέπει να υιοθετηθεί μια προσεκτική προσέγγιση για μια πιθανή εναρμονισμένη φορολόγηση των ηλεκτρονικών τσιγάρων”, τονίζει η έκθεση της Επιτροπής.

Σύμφωνα με τη βιομηχανία, η κατανάλωση επιβλαβών χημικών ουσιών από τον θερμαινόμενο και όχι καύσιμο καπνό μειώνεται σημαντικά σε σύγκριση με τον καπνό τσιγάρων, καθώς ο καπνός δεν καίγεται αλλά θερμαίνεται σε χαμηλότερη θερμοκρασία.

Η Επιτροπή υπογράμμισε ότι μέχρι το 2016 τα προϊόντα αυτά είχαν εισέλθει μόνο σε λίγες αγορές των κρατών μελών.

“Δεδομένης της καινοτομίας και της εξελικτικής φύσης της αγοράς, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο στο στάδιο αυτό να αναπτυχθεί ένας εναρμονισμένος ρητός ορισμός ο οποίος να περιλαμβάνει αυτά τα προϊόντα τόσο όπως εμφανίζονται τώρα όσο και στις μελλοντικές τους εξελίξεις”, σημείωσε η Επιτροπή προσθέτοντας ότι μια πιθανή αντιμετώπιση για τα προϊόντα αυτά θα ήταν να τα φορολογούν με τον ίδιο συντελεστή όπως ο καπνός του τσιγάρου σύμφωνα με την οδηγία.

Τα νέα αυτά, όπως αναμενόταν, δεν ευχαρίστησαν τους πολέμιους του καπνίσματος, οι οποίοι επιμένουν στην αποτελεσματικότητα της φορολογίας.

Σε γραπτή απάντηση στο EURACTIV, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το κάπνισμα και την πρόληψη του καπνίσματος (ENSP) εξέφρασε τη λύπη του για την καθυστέρηση στην εναρμόνιση των φόρων για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού.

Ο οργανισμός δημόσιας υγείας ανέφερε μια έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Αύγουστος 2016), η οποία ισχυρίστηκε ότι υπήρχαν πιθανοί κίνδυνοι από την ενεργή και παθητική έκθεση στον ατμό των ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Εξέφρασε επίσης σοβαρές ανησυχίες ότι αυτά τα νέα προϊόντα θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως εφαλτήριο για τους νέους προς στο κάπνισμα.

“Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι η φορολογία είναι το καλύτερο μέτρο για την αποφυγή του καπνίσματος, ιδιαίτερα όσον αφορά στα παιδιά και στους ευάλωτους πληθυσμούς. Η εναρμόνιση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε επίπεδο ΕΕ θα μειώσει την οικονομική προσιτότητα και την ελκυστικότητα αυτών των προϊόντων. Ως εκ τούτου, η ENSP ανησυχεί ότι όσο περισσότερο περιμένουμε να ρυθμίσουμε αυτά τα νέα προϊόντα, τόσο περισσότερες ευκαιρίες θα δοθούν στη βιομηχανία καπνού για την πρόσληψη νέων καταναλωτών” , προειδοποίησε η ENSP.

Από την άλλη πλευρά, ο κλάδος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση της Επιτροπής, υπογραμμίζοντας τη διαφορά μεταξύ των νέων προϊόντων και του παραδοσιακού καπνού.

Ο κ. Giovanni Carucci, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τροφίμων στο British American Tobacco, δήλωσε στο EURACTIV ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν πρέπει να αποτελούν μέρος της οδηγίας περί ειδικών φόρων κατανάλωσης επειδή δεν περιέχουν καπνό. Αντ ‘αυτού, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένα κανονικό καταναλωτικό προϊόν, που να υπόκεινται απλώς στον ΦΠΑ, όπως συμβαίνει στην πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία, στη Γαλλία και στην Ισπανία.

“Πολλοί επιστήμονες και επαγγελματίες της δημόσιας υγείας υποστηρίζουν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι κορυφαίοι φορείς δημόσιας υγείας δήλωσαν ότι οι τρέχουσες καλύτερες εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι περίπου 95% λιγότερο επιβλαβή από το κάπνισμα”, τόνισε ο Carucci.

“Αυτό είναι ευρέως κατανοητό επειδή η καύση του καπνού είναι αυτή που προκαλεί το μεγαλύτερο μέρος της βλάβης και όχι η νικοτίνη. Η ενθάρρυνση των καπνιστών να στραφούν στα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι λογική, λόγω της δυνατότητας τους να οδηγήσουν σε μια άνευ προηγουμένου επιτυχία στη δημόσια υγεία. Αν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα υπόκεινται σε πρόσθετο φόρο, μπορεί να γίνουν απρόσιτα για πολλούς καταναλωτές” πρόσθεσε.

Ο Οργανισμός Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας (PHE), μια εκτελεστική υπηρεσία του υπουργείου Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, δημοσίευσε το 2015 μια έκθεση που υποδηλώνει ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι περίπου 95% λιγότερο επιβλαβή από τον καπνό.

Ομοίως, η NHS Health Scotland (Οργανισμός Υγείας της Σκωτίας) σημείωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι “σίγουρα” λιγότερο επιβλαβή από το κάπνισμα.

Πηγή: http://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/commission-opposes-excise-tax-on-e-cigarettes-and-novel-tobacco-products-for-now/