Οι παρουσιάσεις της συζήτησης που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες για το άτμισμα και πώς θα μπορούσε να είναι ένα αποφασιστικό βήμα για την Υγεία των Ευρωπαίων.

https://www.liaf-onlus.org/wp-content/uploads/2018/03/Riccardo-Polosa.pdf

https://www.liaf-onlus.org/wp-content/uploads/2018/03/Karl-Fagerstrom.pdf

https://www.liaf-onlus.org/wp-content/uploads/2018/03/Linda-Bauld.pdf

https://www.liaf-onlus.org/wp-content/uploads/2018/03/Bernd-Mayer.pdf

https://www.liaf-onlus.org/wp-content/uploads/2018/03/Bayens.pdf