Οι χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου ανακουφίζονται, καθώς οι επιστήμονες δηλώνουν πως “το άτμισμα είναι ασφαλές”.

Μια κορυφαία εταιρεία ατμιστικών προϊόντων πραγματοποίησε μια διετή μελέτη συμπεριλαμβανομένων 200 ατόμων που διαπίστωσε ότι αυτή η εναλλακτική λύση για τον καπνό δεν βλάπτει την καρδιά ή τους πνεύμονες ούτε προκαλεί προβλήματα υγείας.

Υποστηρίζει ότι οι συσκευές ατμίσματος είναι μια ασφαλέστερη επιλογή από ότι τα τσιγάρα και χρησιμοποιούνται από περίπου τρία εκατομμύρια Βρετανούς, λένε οι επιστήμονες.

Οι εθελοντές παρακολουθήθηκαν για ασθένειες, εξετάστηκε η πνευμονική τους λειτουργία και μετρήθηκε η έκθεσή τους στη νικοτίνη.

Υποβλήθηκαν επίσης σε ηλεκτροκαρδιογραφήματα που παρακολουθούν τον καρδιακό ρυθμό.

Ο επικεφαλής συγγραφέας Tanvir Walele, διευθυντής επιστημονικών υποθέσεων στο Fontem Ventures που εδρεύει στο Άμστερνταμ, ο οποίος δημιούργησε τη φίρμα ηλεκτρονικών τσιγάρων blu, δήλωσε: “Αυτή η μελέτη δείχνει ότι μετά από δύο χρόνια συνεχιζόμενης χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου, δεν υπήρξαν ενδείξεις σοβαρών επιπλοκών υγείας στους καπνιστές”.

Η 24μηνη κλινική δοκιμή που αναφέρθηκε στη Ρυθμιστική Τοξικολογία και Φαρμακολογία έδειξε ότι οι καπνιστές που χρησιμοποίησαν τα ατμιστικά προϊόντα, δεν υπέστησαν καμία βλάβη.

Δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια ούτε παρατηρήθηκαν σχετικά κλινικά ευρήματα σε όλα τα ιατρικά καθορισμένα κριτήρια ασφάλειας.

Παραδόξως, η χρήση των ατμιστικών προϊόντων στην πραγματικότητα αποκάλυψε μείωση των συμπτωμάτων που παρουσιάζονται κατά την απομάκρυνση από τη νικοτίνη.

Επίσης, μείωσε την έκθεση των συμμετεχόντων στα συστατικά του καπνού των τσιγάρων και δεν αυξήθηκε το σωματικό τους βάρος.

Ο κύριος Walele δήλωσε: “Τα κλινικά δεδομένα για μια περίοδο δύο ετών μας παρέχουν μια σαφέστερη εικόνα για το μακροπρόθεσμο άτμισμα και τις πιθανές συνέπειες για την υγεία των καπνιστών, ώστε να μπορέσουν οι καπνιστές να λάβουν μια τεκμηριωμένη απόφαση”.

Είπε ότι ακολουθεί μια επιστημονική ανασκόπηση του περασμένου έτους που δείχνει ότι οι καπνιστές που χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικά τσιγάρα βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα – για δύο χρόνια ή λιγότερο – δεν είχαν αυξημένους κινδύνους στην υγεία τους σε αντίθεση με τους καπνιστές που δεν τα χρησιμοποίησαν.

Θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν τους φανατικούς καπνιστές τσιγάρων να μειώσουν ή να διακόψουν τη συνήθεια τους. Ωστόσο, αυτή η ομάδα δήλωσε ότι υπάρχει μόνο ένας μικρός αριθμός δημοσιευμένων κλινικών μελετών που είναι σήμερα διαθέσιμος και απαιτείται περισσότερη έρευνα.

Ο κ. Walele δήλωσε: “Οι κυβερνήσεις και οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα ρυθμιστικά πλαίσια αντικατοπτρίζουν αυτή την αναδυόμενη επιστημονική συναίνεση, καθώς η πιο μακροπρόθεσμη έρευνα καταδεικνύει το προφίλ ασφάλειας των ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Αυτή η έρευνα υποδηλώνει ότι χρειαζόμαστε ρύθμιση για το ηλεκτρονικό τσιγάρο που να μη βασίζεται στη ρύθμιση των προϊόντων καπνού, αλλά να ενθαρρύνει την καινοτομία και τη συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα ποιότητας προϊόντων, κατασκευής και ασφάλειας”.

Αν και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν παράγουν καπνό, η περιεκτικότητά τους σε νικοτίνη κάνει ορισμένους χρήστες να ανησυχούν για το αν ο ατμός τους μπορεί να βλάψει το DNA και να οδηγήσει σε όγκους ή άλλα προβλήματα υγείας.

Τα ηλεκτρονικά προϊόντα ατμού (EVP) γίνονται όλο και πιο δημοφιλής εναλλακτική λύση ως προς τα συμβατικά τσιγάρα καπνού μεταξύ των καπνιστών παγκοσμίως.

Είναι συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες και παρέχουν στους χρήστες εξατμισμένη νικοτίνη και αρώματα από ένα “υγρό αναπλήρωσης για ηλεκτρονικό τσιγάρο”.

Ο κ. Walele πρόσθεσε: “Εν κατακλείδι, η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου για έως και 2 χρόνια σε αυτή τη μελέτη φαίνεται να αποτελεί αποδεκτή εναλλακτική λύση για τους καπνιστές, με το πλεονέκτημα της μείωσης της έκθεσης σε δυνητικά επιβλαβή συστατικά καπνού”.

Το περασμένο έτος, ο οργανισμός Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας ανέφερε ότι οι συσκευές είναι “95 τοις εκατό ασφαλείς” – και πρέπει να είναι σαφώς τοποθετημένες ως προϊόντα που βοηθούν τους ενήλικες καπνιστές να διακόψουν το κάπνισμα.

Αλλά, πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει επίσης ότι οι έφηβοι που αρχίζουν το κάπνισμα είναι έως δυόμισι φορές πιο πιθανό να γίνουν τακτικοί καπνιστές εντός ενός έτους.

Πηγή: https://www.dailyrecord.co.uk/news/health/e-cig-smokers-breathe-easy-11874155