Παροχή νικοτίνης σε αερόλυμα από προϊόν που θερμαίνει αλλά δεν καίει τον καπνό: σύγκριση με τσιγάρο καπνού και ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Κωνσταντίνος Ε Φαρσαλινός MD, Νικολέτα Γιάννοβιτς PhD, Θεόνη Σαρρή PhD, Βασίλης Βουδρής PhD , Κωνσταντίνος Πουλάς PhD

Μέθοδοι :

Η συσκευή HnB και οι ράβδοι, κανονικοί και μέντας, αγοράστηκαν στην Ιταλία. Επίσης δοκιμάστηκαν τρεις τύποι ηλεκτρονικού τσιγάρου (ciga-like, eGo-style και μεταβλητής ισχύος) και ένα εμπορικά διαθέσιμο τσιγάρο καπνού. Στα ηλεκτρονικά τσιγάρα χρησιμοποιήθηκε ένα εξειδικευμένο υγρό που περιείχε 2% νικοτίνη. Τα προϊόντα δοκιμάστηκαν με τη χρήση του καθεστώτος έντονης εισπνοής Health Canada Intense, ενώ τα HnB και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα εξετάστηκαν επιπρόσθετα χρησιμοποιώντας ένα καθεστώς διάρκειας εισπνοής 4 δευτερολέπτων διατηρώντας παράλληλα τον ίδιο όγκο εισπνοής.

Αποτελέσματα:

Η περιεκτικότητα σε νικοτίνη στις ράβδους καπνού κανονικών και με μέντα στα HnB ήταν 15.2 ± 1.1 mg/g και 15.6 ± 1.7 mg/g καπνού αντίστοιχα. Τα επίπεδα νικοτίνης στο αερόλυμα ήταν παρόμοια για τα προϊόντα HnB κανονικά ή με μέντα (1,40 ± 0,16 και 1,38 ± 0,11 mg/12 εισπνοές αντίστοιχα) και δεν άλλαξαν σημαντικά με την παρατεταμένη διάρκεια εισπνοής. Το τσιγάρο καπνού απέδωσε το υψηλότερο επίπεδο νικοτίνης (1.99 ± 0.20 mg /τσιγάρο) με επίπεδα υψηλότερα από το HnB και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα κάτω από το καθεστώς έντονης εισπνοής, Health Canada Intense, αλλά παρόμοια με ηλεκτρονικά τσιγάρα τύπου eGo και μεταβλητής ισχύος, με καθεστώς παρατεταμένης διάρκειας εισπνοής.

Συμπεράσματα:

Το προϊόν HnB παρέχει νικοτίνη στο αερόλυμα σε επίπεδα υψηλότερα από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, αλλά χαμηλότερα από τα τσιγάρα του καπνού, όταν δοκιμάζεται με τη χρήση του συστήματος έντονης εισπνοής Health Canada Intense. Δεν παρατηρήθηκε μεταβολή στη διανομή νικοτίνης του HnB σε παρατεταμένη διάρκεια εισπνοής με τον ίδιο όγκο εισπνοής, σε αντίθεση με τα ηλεκτρονικά που παράγουν περισσότερη νικοτίνη στη μεγαλύτερη διάρκεια εισπνοής.

Συνέπειες:

Η παροχή νικοτίνης στον καπνιστή αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην μείωση κινδύνου ως προς την ικανότητα κάθε προϊόντος να υποκαταστήσει επιτυχώς το κάπνισμα. Αυτή η μελέτη αξιολόγησε το περιεχόμενο και τη χορήγηση νικοτίνης στο αερόλυμα ενός προϊόντος θέρμανσης και όχι καύσης του καπνού (IQOS) σε σύγκριση με το ηλεκτρονικά τσιγάρο και ένα τσιγάρο καπνού. Τα κυριότερα ευρήματα ήταν ότι οι ράβδοι καπνού περιείχαν παρόμοια συγκέντρωση νικοτίνης με τα τσιγάρα καπνού και ότι τα επίπεδα νικοτίνης που απελευθερώθηκαν στο αερόλυμα των προϊόντων θέρμανσης και όχι καύσης του καπνού ήταν χαμηλότερα από το τσιγάρο καπνού, υψηλότερα από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα σε χαμηλή διάρκεια εισπνοής αλλά χαμηλότερα από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα υψηλής ισχύος σε μεγαλύτερη διάρκεια εισπνοής.

Πηγή: https://academic.oup.com/ntr/article-abstract/doi/10.1093/ntr/ntx138/3868870/Nicotine-delivery-to-the-aerosol-of-a-heatnotburn